Ποιοι Είμαστε
Ελληνικά
English


Μετά από εμπειρία αρκετών χρόνων και τις γνώσεις μας πάνω στο συλλεκτικό χαρτονόμισμα, προσφέρουμε τη δυνατότητα στους συλλέκτες, να αγοράζουν ή να πωλούν
τη συλλογή τους, ακόμα και να μας συμβουλευτούν σε ότι αφορά στις συλλογές τους. Η εκτίμηση που κάνουμε στα αντικείμενα είναι δωρεάν, ακριβής και ειλικρινής. Οι τιμές
που προσφέρουμε για τα εξαιρετικά αντικείμενά σας είναι ανταγωνιστικές.


Με εκτίμηση

Νίκος Παναγόπουλος